Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web kv999-casino.click. Trước khi sử dụng trang web này, bạn cần đọc và hiểu các điều khoản sử dụng dưới đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản sau đây.

Khi sử dụng trang web kv999-casino.click hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ tất cả các quy định và điều khoản dưới đây.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web kv999-casino.click, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, biểu tượng và logo, thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu được cấp phép. Không được sao chép, phân phối, tái bản hoặc sử dụng nội dung này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Bạn có quyền sử dụng trang web và nội dung trên trang web chỉ để mục đích cá nhân và phi thương mại. Bất kỳ việc sử dụng nội dung trái với các quy định trong điều khoản này đều bị cấm.

2. Đăng ký tài khoản

Để sử dụng một số dịch vụ trên trang web kv999-casino.click, bạn có thể cần đăng ký một tài khoản và cung cấp thông tin cá nhân. Bạn đồng ý rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác, đầy đủ và không vi phạm quyền của bên thứ ba.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc bạn cung cấp thông tin không chính xác hoặc vi phạm quyền của người khác.

  • Thông tin liên lạc của bạn:

- Địa chỉ email: [email protected]

3. Quy định sử dụng

Bạn đồng ý không sử dụng trang web kv999-casino.click để:

  • - Gửi hoặc chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật hoặc quyền riêng tư của người khác;
  • - Lợi dụng hoặc xâm phạm vào hệ thống mạng của chúng tôi;
  • - Gây cản trở hoặc gây nguy hiểm đến trang web hoặc các dịch vụ liên quan;

Chúng tôi có quyền chặn hoặc xóa tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định sử dụng nào.